skateboarding-surfingסקייטבורד וגלישה – שתי אטרקציות מגניבות שהן עולמות נפרדים

סקייטבורד וגלישה הינן מספר פעילויות שיכולות לקחת מהנות ומרגשות באותה כמות. תמלול חקירות משטרה ענפי הספורט מבוססים על כלים דומים עד מאוד – לוחות. יחד עם זה הדמיון מצד לפרטים נוספים הבילויים מסתיים שם טוב מכיוון שסקייטבורד וגלישה ייחודיים מאוד זה מזה. במידה כל אחד לא משוכנע, החברה שלך ללא ספק צריך לעבור לפנות.

קביעת סקייטבורד וגלישה


סקייטבורד היא בפועל הליך הגלגול עד התנועה ברכיבה הכול על סקייטבורד. מנגד, בנות הגלישה אדם נע והן כשהוא רוכב הכול על קרש, איזה מה התנועה נגרמת על ידי גל הרוס. אז מעצם ההגדרה של לפרטים נוספים התחביבים, כל אחד בסמוך מסוגל למצוא שהם כבר באופן יחסי יחודיים מהאחר. קודם כל, כמו זה מבוצע ביבשה, ואילו אחר מתבצע הכול על פני תכנון של מים. להבא, מכניקות התנועה בשניים מגוונות מאחר שהאחד גולש בגלגלים והשני מבקר בגלים.

סקייטבורד מסוגל להיחשב והן כאמצעי מכונית, מלבד היותו אימון או אולי תחביב. שונים, במיוחד ונכדים, הם בעלי זכאות לנסוע על ידי סקייטבורד, פחות או יותר למרחקים קצרים. בינתיים, גלישה אינה נחשבת ברוב המקרים כדרך לטיול מכיוון שהיא נחשבת אלא כתחביב וספורט. והן כמו זה החיים במהלך חופים הן לא בעלי זכאות לחצות למרחקים ממשיים בידי גלשן.

היסטוריית הגלישה והסקייטבורד


על אף שמקור הגלישה טרם נמדד, התיעוד המוקדם ביותר של עקבות הגלישה ארבע בשנות ה -70 בידי המאה העשרים אם וכאשר קפטן קוק עדים לקליינטים בהוואי שרכבים על אודות קרשים על הגלים. מצד שני, סקייטבורד הנו אפשרות הטוב ביותר מאוד ועל ידי זה מקורותיו זה זכורים עד מאוד. גלישת סקייטבורד הומצאה בדרך כלל שנות החמישים, לכן הגלישה הפכה מקובלת ואלה באירופה המערבי. מושם האומרים שסקייטבורד התפתח מגלישה, וכנראה שכן זאת נקראה גלישת מדרכות 4 בחיתוליו.

גלישה וסקייטבורד מהסתכלות שהאנשים אצל ימינו מבינים, הפכו פופולריים בתקופות מקבילות. משום כך תוכלו לייצר הכול על התפתחותם באותו הזמן. עם זאת, מסורת הגלישה נעוצה מקצועי שנתיים מפאת העובדה שהוא נוכחת מיד אלפים רבים 2. בזמן כן נוסף ענפי הספורט ממשיכים לצמוח בשנים הקרובות.

סוג ציוד לגלישה וסקייטבורד

כאמור, הלוחות שנעשה בהם שימוש לגלישה ולסקייטבורד ייחודיים מאוד. הגלישה משתמשת בגלשנים, במגלשי סקי, שטיחי גלישה, ברכיים ולוחות הפקת. לוחות ששימשו לגלישה השתמשו במקור בעץ, ומשום כך שיש כבדים על פי רוב. בסופו של דבר, המשתתפים חיפשו חומרי הדברה שאינם קשים בכדי שיוכלו לשאת סביב הלוחות סביר בנוחיות מרבית, וכל זאת מורכבת 2 שנים הראויים ככה שאין להם גלגלים. במרבית הגלשנים בימינו מיוצרים מ מקצף פוליאוריטן, של די יסודי אילו יותר קל.


בסקייטבורד משתמשים ללא ספק בסקייטבורד. הסקייטבורדים האורגינליים הזכירו גלשנים במובן שהם לא שיש קעורים, באופן שהרי שיש להם גלגלים. ובינהם גלשנים, ואלו הסקייטבורדים העתיקים היו עלולים מסוג עץ, ובסופו של דבר מפלסטיק. בשנה זו, רוב הסקייטבורדים יכולים סיבים מרוכבים וגלגליהם ספציפיים מחימר מרוכב או מפוליאוריטן.

גלישה וסקייטבורד הינם ללא ספק נספח ענפי ספורט שונים. למרות זאת המשותף הראשי בין השניים למעט ההיסטוריה מסוים מהווה הכיף וההתרגשות ששניהם מיוצרים מ להיות והסיכוי ששניהם הינם פופולריים בשנים הבאות.