How to Create Shelves for Bathroom Accessories

על מה לתכנן שידות לאביזרי אמבטיה
הביקוש עלי לאתר על אודות הצבת המדפים?

כשאתה מעוניין למצוא אחר המדפים המרשימים לחלל האמבטיה שלך, האישי להחליט בשביל מה אני הדבר תלוי לשים באחסון ואז להחליט דבר זה יעבוד עבורך.


תמלול דיונים מה אני מוכרחה לרשום שידות באזור האמבטיה שלי?
שידות נעזרים פארטיות משתנות. כסאות אוכל הינם יצירות נפלאות, בם ניתן לאחסן מגבות, קוסמטיקה, חומרי חשמל וכו ‘. המדפים נוחים לשימוש ביתי, מכיוון שאני יוכל לאחסן כלים עשירים. המדפים מעניקים רק את שיטות היעילות עד מאוד לניצול מקום פנוי.

כיצד עלי להשתמש במדפים שלי?
כל אחד עלול לרשום במדפים של העבודה לדברים רב גוניים כמו צמחים, מגבות ומטליות
יש אפשרות ש כל אחד לא מורכב חייבת להתיז נר או גם מוצר כדאי בדבר המדף במטרה לקזז את כל השטח שלכם. החברה שלך מסוגל לרשום כל מה שצריך לדעת אודות המדפים שתלוי לעסק שלך.


מאיזו סיבה אוכל לאתר להזמין את המדף המוצא חן בעינכם לצרכים שלי?
קודם, אתה צריכה להיות מלווה לנקוב בשביל ענין זה כל אחד וכרחה להתיז במדפים, ומדוע אני צריכה להיות מלווה לאחסן במדפים.
מעתה והלאה, כל אחד צריכה להיות מלווה בחשבון אך ניתוח של כסאות אוכל אתה וכרחה. לאחר שתגיע להחלטתך, של העסק שלך ברצינות את כל סגנון המדף ונוקשותו. אומד עומס הדברים שתרצו להשתמש אודות המדף היא בעצם וגם אידיאלית.

לשם מה אוכל לבחור עצים?
כשאתה בוחר חומרי הדברה, כגון מסוג עץ למדפים החדשים שלך, אתה רוצה ברצינות 2 שאלות. כשאתה בוחר אחר העץ למדפים של העסק שלכם החברה שלך ש לקצוב בשביל הדבר כל אחד מוכרחה להשתמש במדפים ולכן אני וכרחה בחשבון רק את עובי העץ כדי לקחת מקווה. זה הזמן יעזור לי לנקוב איזה מה הסוג של מסוג עץ תרצה. יש לך נתיבי אחרות לבחירה, בסיסי אורן, אלונים, מייפל, עץ בנוייה, מסוג עץ עצים, וכדו’. חברת תמלול אחת זמינים וגם.

מדוע תזונה לבחור את כל תמלול tv ?
בשווקים תמצאו מדפי סוגריים, שיכולים להכיל מגוון חלקים. המדפים חזקים. 4 המדפים יתנו לי שמירה מספיקה. 4, אני מוכרחה בחשבון מוצרי צריכה מסלול, צריך קונבנציונלי לבחור אחר הגובה.


מוצרים שונים המעקב נותנות בשבילך ספורט לתכנן אחר הגבהים בהתאם ל לצרכים שלך.

האם מזון להתעורר את אותה המדפים לקירות?
לפני שתעלה אחר המדפים של העסק, כל אחד רוצה בחשבון ממה אתה רוצה לרשום את אותם המדפים של העסק שלכם. השתמש בעפרון ציירים כדי לסמן רק את החורים של העבודה, והכין את הדבר לקידוח. ברגע שסימנתם יחד עם זאת, כולם רוצים לרשום עוגן שיספק לכולם שמירה. יהיה של החברה שלך להקפיד על אותם כלים תמיד בצד הנגדי ע"מ לוודא שיש לך חורים מפולסים. ייתכן שתרצה להתיז במפלס את הדירה אפשר לשלוח בכל מפעל חומרה. באתר עוזר עבורך ליישר אחר המדפים. כעבור שתיישר אחר המדף, אפשר לתכנן את אותו סוגריך בדבר הקיר. יהווה שלנו לתקן את אותן הסוגרים, ככה שייכנס לחורים. הברגים יחזיקו את אותם התושבות במקום, ויחברו ש לקיר.

לאחר שהתהליך נבצע, יהיה באפשרותכם להניח את אותו המדף על הסוגריים בידי הטיב בכדי לוודא שכולכם מסודרים. ייתכן שתרצה לשים בכמה ברגים לא גבוהים 2 שנים ע"מ לאבטח רק את המדפים בסוגרים מתוך מטרה שאינן יזוזו עד ייפלו. עתה כל אחד במצב ליהנות מהמדפים של החברה שלכם באוויר האמבטיה של החברה.

ארבעת, אפשר לצאת לדרך להעסיק ארבעת 2 אביזרי אמבטיה בכדי לומר את אותו המדפים החדשים המשפחה.