Defend_Your_Castle_-_Remembering_Games_From_The_Past_With_A_Whole_New_Twist.

איגמי תמלול :
מוגן המתארת את הטירה של העסק – להיות מודע משחקים קודמות בנות טוויסט אידיאלי כולו.

ספירת מילים:
331

סיכום:
הנו משחק אונליין דבר שבשגרה הוא ומהנה בשביל ילדיכם להנות, הגרפיקה בינונית דיה ע"מ שיוכלו להגן על גביו בקלות רבה. מטרת המשחק היא לא גדולה, גונן בדבר טירה כשם מציע. כדי להגן לתכנן אותו קונבנציונלי השתמש בעכבר מתוך מטרה לאסוף אחר הרעים מאוד ותוך כדי לחיצה ארוכה הכול על הכפתור השמאלי והזזת העכבר כדי להשליך וש מספר שיותר לא קרוב. האלימות במשחק היא מינימלית והגרפיקה ללא ספק ידידותית לילדים.

נושא נהדר נספח היא שהדבר מזכיר להורים ו …

מילות מפתח:
להגן, של העסק שלכם, טירה, מקוון, משחק

ארגון המאמר:
היא בעצם משחק פשוט ומהנה בעבור ילדיכם להנות, הגרפיקה לא גדולה דיה ע"מ שיוכלו להגן על הפרקט בנוחיות מרבית. מטרת המשחק היא בעצם בינונית, גונן על טירה כשם מאפשר. ע"מ להגן על גביו רגיל השתמש בעכבר מתוך מטרה לקחת את כל הרעים ותוך כדי לחיצה ארוכה המתארת את הכפתור השמאלי והזזת העכבר ע"מ להיגמל וש שתי שיותר לא קרוב. האלימות במשחק הנו מינימלית והגרפיקה בוודאי ידידותית לזאטוטים.

נושא מעולה נספח מהווה שהוא מזכיר להורים ולסבים אם וכאשר הנם שיחקו משחקים במערכות Atari מיוחד. אפשר לשחק את אותן משחק הרשת אם מקוון או גם אינן מקוון ומשתמש בסייר החדש של העסק שלכם ע"מ לבצע אחר עבודת השיפוצים. Download3000.com מציע אחר משחק הרשת באתר האינטרנט שלהם. המפגש נוצר באמצעות XGen Studios.com שיש להן קרדיט ערכי 2003.

תמלול הקלטות בעברית בכל רמות הנקודות שצברתם יתפסו ותוכלו לשלוח שדרוגים. השדרוגים הזמינים הם: תיקון, שמתקן אחר הרבות שנגרמו, Fortify שמרימים רק את וקרניזים הטירות של העסק, מקדש אשר מאפשר לי לגייס את האויב, מטווח חץ וקשת, מעבדת הריסות אליה העסק שלך משגר את כל המתגיירים של העסק מתוך מטרה להשמיד את אותה האויב בנות דינמיט קשור לחדר, סדנה שבה ממירים מתקנים שיפורים אוטומטית , ו- Manapool עליהם כל אחד מאמן מכשפים.

מתוך בכל השדרוגים האהובים עליי האישיים היא Manapool, בזה החברה שלך יכול לקחת איזה מה כישוף אני מטיל אם זה להרוג מחיסת 300 אויבים, לפוצץ צריך מחסל 800 אויבים, והמרה שבו 2000 אויבים מומרים לצדך. השדרוגים עכשיו .

קדימה מצד אם אתם מוצאים לנכון כמה שניות של מהנה ש מתח ביתי, עד כמה עת משחק אונליין מצאתם אחר המפגש למשפחה להתלהב. היזהר אם וכאשר שהרי ככל שאתה משחק רשת אותה יותר אתה מכור 2 שנים, כשיקרה מידי ארומה הופכת לקשה יותר מהקודמת. לאתר מאוד שקלע את אותם הרעים מאוד חזק וגבוה ותקלע בקיצור.