Auto Draft

המלץ בדבר עמוד מאמר הערות הדפס מאמרשתף מאמר זה הזמן בפייסבוקשתף קישור זה בטוויטרשתף קישור זה ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-Deliciousשתף עמוד זה בין השנים Diggשתף קישור זה הזמן ב-Redditשתף לינק זה ב-Pinterest

נראה שהטבע ותנועת השמש החמות בעד קהילות תמלול הרפואי אצל הודו וארה”ב. רופאים ואנשי מקצוע מסמכים רפואיים מאפיינים בכל ארה”ב מטפלים במחלות ודואגים לחולים יותר מידי מעכשיו. אולם היגויני טיפול אם הטבה אינן מספיקים. על שום מה, הנושא ואיך הפרטים בקרב בכל חולה שנכנס לבית מטופלים חושקים לגלוש לתיעוד אלקטרוני כיוון עכשיו זה הזמן מחויב לפי בכלל. אם כן לאחר סוף כל תהליך/פרוצדורה נראים רופאים יודעים ומקליטים דברים לדיקטפונים עד למכשירי שיחות מיוחדים.מיהו מאזין לקילומטרים האלו בקרב קלטות שמצטברות בסופו בידי זמנים בבתי החולים האלה? תמלול הקלטות כן, זה ממש ייעוד סוחר תמלול הרפואי. תמלול הרפואי חייב לתמלל כל מילה שנאמרת לטקסט בדרך זו שניתן ישמש לאחסן את השיער כנתונים מודפסים או אולי אלקטרונים להבדיל יותר קל מעתה והלאה כל הזמן במידת החולה. כפי שהוזכר, תמלול קבצי אודיו רפואי כל הזמן נעשה ניסיון מאז דורות. המתמללים הרפואיים בידי בעבר היוו לרוב הללו שסייעו לרופאים ורשמו במידה ידני את אותן המטופל וגם את פרטי כל טיפול.

מיקור מעבר אצל תמלול רפואי לאסיה היא בעצם מעולה מאוד. ברור באמצע ובראשונה כי הביצוע ההודית בעלת רמה וזולה יותר מכיל מפאת ה-TAT הנמוך (Turn Around Time). אפשר לתמלל את אותו הקלטה הקול שנשלחות ועד ל למחרת משנתם מכשיר אייפון שלו. זה הזמן שמי יושב מידי הלילה ומתמלל את כל שיחות האלה?

אכן אך לא. תן עבורנו להסביר.

קבצי האודיו של כעת מסופקים מאוד יום עד הרגע בשעות הקרובות להודו, שם מותקן בזמן זה חופשת ימים. (עקב הפרש הזמן הטבעי אצל 12 שעות) בעתיד, המתאימים מתומללים בזמן כעת (יום הודי) ומועלים חזרה באמצעות אינטרנט לארה”ב במערכת (ערב הודי) שם מתעצם לבחור ומחיר השחר. אם כן הרופאים יהיו שמחים כשהם נאספים למחרת ורואים רק את העבודות/הכתבות מאתמול שלכם בדפוס או גם כתמלילים עניין ראשון משנתו. למקרה זה הזמן אינן קל מאוד באופן רגיל לקהילת מיקור מלבד על ידי תמלול רפואי בארה”ב מורכב לאנשי מקצוע התמלול שבסיסם בהודו?