Acne-_Prevent_Acne_In_A_Sure_And_Simple_Way


תמלול הקלטות בעברית :
אקנה- מניעת אקנה מההבטים מיידית ופשוטה

ספירת מילים:

347

סיכום:
מניעת אקנה מנקודת מבט מהירה ופשוטה נשמעת לא הרבה רחוקה, לא? התחלנו לסמוך שלא ניתן למנוע הצטברות אקנה.

מילות מפתח:
אקנה, אחזקה באנס, תחזוקה באקנה, חלב, בלוטה, הורמונלי,

גוף המאמר:
מניעת אקנה מהיבט של מיידית ופשוטה נשמעת קצת רחוקה, לא? התחלנו להאמין שלא ניתן למנוע הצטברות אקנה. אבל תן לנו לספר עבורך פרויקט שבאמצעותו החברה שלך אפשרי בהשוואה בטוח יותר שתמנע את החפץ. ככה-

אקנה – מהן הסיבות העיקריות להיווצרות?

הטעמים העיקריות להיווצרות אקנה גם חסימות נקבוביות, ייצור עודף בקרב חלב, גרגירי לכלוך בחלב ובבלוטה. נניח שאין הן אכפת לעצמנו לשלוט בייצור החלב. עם גמר וכל זה אין הרבה מאוד שהיינו זכאים לערוך בקשר לזה שהרי זה הורמונלי. כולם ממקדים את אותם תשומת ליבנו בבלוטות החסומות. למה שלא נסיר את אותם הגושים כל זמנים. אם לא מקצועי להפיק זאת, עודף החלב ייצא כמעט בכל מקרה הכול על העור ולעולם אינם יידבק. המטרה שלנו אמור להיות – לשמור הכול על נקבוביות פתוחות. העניין חוסם את אותם הנקבוביות? הנקבוביות חסומות בידי תאי ידינו המתים, שברוב המקרים אמורות להישפך באופן מקורי אך מצטברות על פי הבלוטה וחוסמות את אותה.

אקנה- על מה להוריד תאים מתים יתר על המידה יום?

לאיזו תכלית נסיר את אותן התאים המתים מהראוי יום? ההשתמשות בכלי שמקלף את שטחים העור שלנו מלמעלה עמיד מאוד לתופעה. אנו צריכים והן בשימוש בחומרים הממיסים את אותם המלט המחייב של תאים מתים. קלף את אותן השכבה העליונה של תאים מתים. ממיסים את אותה הקשר מכיוון תאים מתים וגורמים להם לאבד, ככה שרצוי יהיה לרחוץ ש בקלות. שימוש ברטינואידים ובינהם טרטינואין ושימוש ב- AHA ובינהם חומצה גליקולית תמידי יערכו הנה בקלות. אנא התייעץ בעלויות הרופא המטפל שלכם בקשר ל ובקש את אותם המוצר המתאים. בזמן שאתה שומר רק את הנקבוביות פתוחות, אני תהיה כפוף ביעילות יותיר אקנה.

קישור זה הזמן אפשרי לצרכים של אינפורמטיביות בעצמו. מאמר זה הזמן כלל לא אפשרי להמצא ייעוץ רפואי והוא אינו אופציה לייעוץ רפואי מנוסה. אנא התייעץ אלו שיש להן הרופא של החברה שלכם בנוגע לדאגותיך הרפואיות. אנא עקוב שונה כל טיפ שניתן בטקסט הגיע לא מורכב אחרי התייעצות במחיר הרופא המטפל של החברה שלכם. הכותב הוא אינו אחראי בכול תוצאה או גם נזק הנובע ממידע שקיבלתם ממאמר זה הזמן.