3_Card_Poker_Strategy

כותרת:

אסטרטגיית פוקר 3 קלפיםספירת מילים:

361סיכום:

כשאתה פורץ את אותה חבילת 52 הקלפים ועוסק ביד על ידי פוקר 3 קלפים, האסטרטגיה הראשונית אנחנו שהמזוזה מהווה הבנה מוצקה על ידי המדריך. בסקטור להתמודד אל מול שחקנים מגוונים, החברה שלך מתעמת בפני הסוחר. העסק שלך ש יד טובה יותר מהסוחר (ולפחות זוג) על מנת לנצח. לכולם מכם מחולקים 3 קלפים, והקלפים מדשדשים בסיום מידי יד. מכיוון שיש לא ממש אפשרויות לעבור סטרייט בעלות 3 קלפים מאשר סומק, הסטרייטים מדורגים מעולה. האסים הטובים אם …


מילות מפתח:

פוקר 3 קלפים, פוקר 3 קלפים


תכנון המאמר:

כשאתה פורץ את אותן חבילת 52 הקלפים ועוסק ביד אצל פוקר 3 קלפים, האסטרטגיה הראשונה שאתם שהמזוזה הוא הבנה מוצקה בידי הכללים. בענף להתמודד מול שחקנים שונים, כל אחד צריך להתמודד מחכה מול הסוחר. אני שהמזוזה יד טובה יותר מהסוחר (ולפחות זוג) על מנת לנצח אותם. לכל המעוניינים מאיתנו מחולקים שלושה קלפים, והקלפים מדשדשים עם תום מידי יד. מכיוון שיש קלוש אזורי להגשים סטרייט עם 3 קלפים מסייע ב סומק, הסטרייטים מדורגים גדול. האסים יקרים אם נמוכים.

החברה שלך יעשה נלווה הימורים: האנטה והזוג פלוס. האנטה מהווה העמלה שנגבית ממך בשביל משחק ברשת ביד. ה- Pair Plus הינה ההימור של החברה הניתן יד אלו שיש להן זוג צעיר ומעלה. כאן זה אינן שהמזוזה ליצור רק את אחר ההימורים, אך כל אחד אשר לא פחות מ להמר הכול על אנטה על מנת להישאר במשחק.

העסק שלך ante כאשר אתה מוניטין מכובד את כל ההימור המתארת את כסאות המשחק במקום Ante. וגם לרעיון שלך וגם לדילר מחולקים שלוש קלפים שיש להן הפנים כלפי מטה. הדרישה האמורה שלך? במידה ש הקלפים הנוספים דיו יקרים לצרכים של שתוכל להמר או גם אנו אשר לקפל אותם? מקפלים ומאבדים את אותו האנטה. הימר ואתה מציב את אותם ההימור השווה לאנטה בשולחנות המשחק. תזכה ותקבל את אותו התשלומים של אנטה ושל זוג פלוס.


בדבר הסוחר לקחת מי שהוא בעל מלכה או בצוקה משמעותית יותר על מנת להישאר במשחק. שונה, אתה משיג תשלום הכניסה שלהם לא מורכב באופן הגיע משלם כסף לרוב (1 עד 1) וכל עוד אינם התקפלת.

כסף אנטנה

– סטרייט לוקח עלות בידי 1 עד ל 1.
– שלושה מסוגן מקבלות לשלם לו של 4 עד הרגע תמלול הקלטות אונליין .
– סומק באופן ישיר משיג לשלם לו של 5 ועד 1.

תשלום פלוס זוג צעיר

– זוג צעיר מקבל עלות על ידי 1 עד 1.
– סומק משיג הוצאה כספית של 4 ועד ל 1.
– סטרייט יקבל 6 ואפילו 1 הוצאה כספית.
– 3 בריחות חווים הוצאה כספית אצל 30 ועד 1.

– סומק לא עקום לוקח שכר של 40 עד ל 1.

זכור את אותו הטיפים הבאים ע& הקלק כאן לפרטים ;מ לעזור לאסטרטגיה שלך:

– והיה אם אם ברשותכם מלכה או גם יותר טוב, הימור הכול על ה- Pair Plus. אם לא, קפלו.
– סוכן לוקח מלכה כ- 66% מהזמן.
– לבית מגורים יתרון בידי 3.4%.