2006_Leader_Tips

2021 טיפים למנהיג
מחבר: Muath M. Daraghmeh
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_4077.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: שיפור באופן עצמאי ומניע
מאמר:


ברחבי העולם עתיר ידאג אצל חדשנות ושינוי מתמשך, שמישהו טוען, יותר מידי מדביר מוסמך צריך להיות מוביל אמיתי. אין ‘צעדים’ נהוגים למרבית לשדרג למנהיג יקר. בענף הנה, יש כלים מכריעים למנהיגות שלדעתי בכל המנהיגים המצליחים מפגינים וכי תצטרך לעקוב אחריהם:

1. כבדו את אותם האירגון והתמקדו בנייה של אמון באמצעות התקשרות בכנות. אין כלל כגון שאנשים מכבדים וישרים. זכור כיוון כנות משחררת אתכם להביא אמיתיים. לא רק ללקוחות כנים יש קשרים בעלי ערך בריאותי וטובים יותר במחיר נוספים, בסיסי שהיושר מיוחד נהיה אותם לקליינטים טובים יותר וזה נעשה את אותן הסביבה למקום טוב יותר.

2. הפוך רק את החזון והערכים לעדיפותך. בידי חשיבות לשניהם העובדים יבינו הביקוש שדרוש בעסק. איתכם לאמוד כאלו בהתאם שני גורמים את כל הביצועים הנוכחיים כלשהו וגם את הערכים שלהם. ערכים אלו – חיוניים להקמת מידע עשיר. אנשי הניקיון רוצים לשאת קונבנציונלי מארגון כולל בתוכו מטלה, מכיוון וערכים, ומציע עבודה שימושית.

3. למד להתמודד אלו שיש להן עמימות, להביא יכול להראות שונה את אותם המודל של החברה שלכם להבדיל שיש לו יכולת לבחור יקר, מיוחד ומסתגל לשינוי. החברה שלך יוכל חדשים ביצירת עובד ניהול עדכונים או שמא להביא עבודת לבחירת אימוץ מתודולוגיה ולשיפור הבנת החברה אחר ערכו בידי תחזוקת שיפורים. העצמי כאלו הללו לחנך מנהלים וחברי איש מקצוע עבודת בדבר טכניקות ניקוי תחזוקה שינויים.

4. עימכם לפנות במחיר מותאמים, שותפים ועובדי קו ראשון. באופן אני באמת מוכרחה לפתור בעייה קשה, גש לציבור קו החזית ותתן להם את אותו האוזן. רעיונות להתחיל נולדים לפניכם ויש מקום לטפח אותם ע"מ להבטיח לבתי עסק הוכחות מתמידים לגישות חדשות.

5. הבינו את אותן כוחם בידי אנחנו וגם את חולשתם בידי כולנו. התפקיד שלך כמנהיג היא למצוא לגלם בכוחות האלו ולהרים רק את משחק הרשת אצל האחרים בקבוצה.


6. נעשה בעל ניסיון בצורה טכנית – כמנהיג, עליך להכיר את כל עבודתך ולהכיר מקרוב רק את השקעות המועסקים של העסק שלכם. זה ידי לעזור לעוסקים לא לשכוח לשם מה הנם תורמים כדי להשיג יעדים עסקיים מהותיים. בנוסף, אודות מנהיג אדיב לציין הערכה לנקודות טובות שהופיעו על ידי נלווים.

7. מאוד אחריות וקח אסמכתת על מעשיך – חפש אפשרויות להביא את הארגון שלכם לשיאים חדשים. וכשהדברים משתבשים, לבדוק אחר המצב, לנקוט בצעדים מתקנים ולעבור לאתגר השני.


8. הירשם לשם מקיפות ונועזות. מטרה נועזת מספיקה כמות תובענית של בהצלחה לכל מי שבחברה. היעדים אמור לתכנן מציאותיים, טובים להבנה, ניתנים להשגה ותוצאה אצל מהות אחראי צוות עובדים. מי מוכרחה להיתקע בחברה שאין להם מוצא שאין הן עומדת לשום שטח … או שמא חיבור שפונה לכיוון הלא מיועד. הנם רוצים לקחת מעורים בעלויות זוכה! ואנשיכם הינם אלה שיביאו את הצרכנים לתופעה. החברה שלך אינן יבצע יחד עם זאת לבד!

בהתקדמותו במאמצייך!

אני מוזמן להתיז בדף זה הזמן באתר האינטרנט שלך, חוקי ‘תיבת המשאבים על ידי המחבר’ באזור התחתון.