כיצד גנים האומנם עובדים: לא קיימת מושג זה גן דומיננטי

המלץ הכול על עמוד מאמר תגובות הדפס מאמרשתף מאמר זה הזמן ב-Facebook1שתף קישור הגיע בטוויטרשתף לינק זה ב-Linkedinשתף לינק הגיע ב-Deliciousשתף קישור זה על Diggשתף קישור זה בדבר Redditשתף לינק הגיע על PinterestExpert מחבר Widi M. Tchala
בימים אלה מנדל 1855-56; הגנטיקה מראה שגנים יכולים להשתלט זה הזמן אודות הגיע. זה התבסס על אודות סוג ניתוח גנטי בעל רמה בעצמו. מאמר זה הזמן רק מציין שוב ושוב שרק הוא ניתוח גנטי כמותי יוכל להציג אחר הפרקטיקה מאחורי אינטראקציה מכיוון גנים. אנזימים שנושאים פעולות גנים לא מועסקים באופן בעל איכות. באתר היא, אנזימים מועסקים באופן כמותית והתוצאות דקורטיבים שלא קיים עניין כזה גן דומיננטי או שמא רצסיבי.


גנים שולטים בביטוי על ידי תכונות ביולוגיות המופיעות בקרב עוזרות כפנוטיפים באמצעות פעילותם של אנזימים, חלבונים עם יכולות קטליטיות. תוכלו לתמלל גנים לסוגים שונים בידי RNA (העברה של RNA או לחילופין tRNA, RNA שליח או אולי mRNA, RNA ריבוזומלי עד rRNA, ו-RNA מווסת פחות נחקר). גנים השולטים בפנוטיפים באופן ישיר הנם גנים של ארגון שמתועתקים פשוט ל-mRNA הנושאים את התוכניות אצל חלבונים (חלקם הינם אלא חלבונים מבניים, רבים הינם אנזימים ושסע נפרד הורמונים למשל אינסולין ידוע) המסונתזים בתוך ריבוזומים.

במצבים הפשוטים מאוד, כל אנזים שנוצר זה על ידי סינתזת חלבון מזרז תגובה כימית על ידי הפיכת כמות מיוחדת אצל מולקולת מקור (הסובסטרט) לכמות ספציפית על ידי מולקולה תובענית הנקרא דבר התגובה. אז לפעולת אנזים מתופעל וכדלקמן היבט מושקע (סוג שמורכב מ של פועל באחריותו ו/או סוג מסוים החפץ או המוצר של מייצר) כולל היבט כמותי (כמות הסובסטרט של מסוגלת לשפר ו/או כמות התוצר שהוא זכאית לשנות). ליצר). מבעיות מסוימות, גנטיקאים מתייחסים מפעם לפעם קרובות קל להיבט האיכותי בידי איכות האנזים ובו זמנית רק את תפקיד הגנים, מתעלמים מההיבט הכמותי בידי האנזים או אולי איכות מוגן שתמיד זמינה. העיקרון בידי גן השולט בגן שונה זה הזמן מהפרשנות החלקית לפניכם אצל מהות גנים הנובעת מפעולת האנזים. כאשר מבצעים את הרכישה בחשבון רק את איכות התוצר אצל נסיון אנזים, המאפשרת אוטומטית את אותו ההיבט האיכותי, אוקי, אז ברור ששום גן אינם עלול לשלוט באחר שאמור להיות רצסיבי.


למה שלא נסתכל על אודות בעיה שנגרמת על ידי מוצפן האמיתית מאחורי עיצוב הזרע בידי אפונה שנחקר באמצעות מנדל (1822-1884), אבי הגנטיקה. מצויים נוסף אללים, שכזה Y1 יוצר נניח יחידה בידי פיגמנט צהוב, והשני Y0 אינם מקיימת יחידה בקרב פיגמנט צהוב. נמצא אחר הומוזיגוטים Y1Y1 ו-Y0Y0, ההתחלתי שיש להן זרעים צהובים מחמת הפיגמנט שסונתז והאחרון אלו שיש להן זרעים תו תקן של איכות הביבה כי כאשר בחלק מהצמחים לא נוצר פיגמנט (מלבד ירוק) האיבר (כאן הזרע של האפונה) ירוק רק דוגמת העלים והענפים. בדגנים הזרע הלא צבעוני ישמש לבן מפאת העמילן הלבן של עם. בין השנים Pea, סגנון כיצד בוחרים המחדל היא ירוק. אם איבר התקדם רוצה להיצבע אחרת, באחריותו להפיק עבודה נוספת: סינתזה על ידי הפיגמנט הרצוי, הפיגמנט הצהוב במידה זה הזמן.

להומוזיגוטה 1 יש את הגנוטיפ Y1Y1 (עשוי מ-2 אללים) מספקת שתי יחידות (1+1, מידי אחת מכול אלל) בידי פיגמנט צהוב וישנם לו פנוטיפ שהוא זרעים צהובים איכותית וזרעים צהובים מרוכזים כמותית.

להומוזיגוט 2 הגנוטיפ Y0Y0 עוסקת אפס יחידה על ידי פיגמנט צהוב וישנם לאותו אחד פנוטיפ שהוא ואלה זרעים בעלי תן תקן מנוסים יחד עם כמותיים.

להטרוזיגוט הגנוטיפ Y1Y0 עוסקת יחידה אחת (1+0) בידי פיגמנט צהוב ובא בחשבון לאותו אחד פנוטיפ שהוא זרעים צהובים משובחת וזרעים צהובים כמותיים (לא אינטנסיביים), מיוחדים מידי כמותית מזו בידי ההומוזיגוט1 ומשום כך לא קיימת דומיננטיות כלשהו. יותר מקושר כאן.

זה ללא הפסקה שכאשר העסק שלך חוצה רק את שני ההומוזיגוטים (Y1Y1 ו-Y0Y0) אני משיג הטרוזיגוט Y1Y0 עם זרעים צהובים הנו בגלל פעולת אלל Y1 כזה. באופן תסתכל אלא המתארת את הצבע הצהוב תגיד שגם להומוזיגוט Y1Y1 עם להטרוזיגוט Y1Y0 מותקן את אותם פנוטיפ (זרעים צהובים) על כן נראה שהאלל Y1 דומיננטי על אודות האלל Y0. אבל זה הזמן רק פרשנות קטנה בקרב המציאות בפועל. העניין דעתך אודות כמות הפיגמנט הצהוב המסונתז לכל מצב, במקרה ש זה הזמן הן לא נתפס לחינם? לאיזו תכלית ? בכל הפרשנות מרמז בבירור שההטרוזיגוט אינן תמידי כל לאף אחד מהוריו. הפנוטיפ שלו נמצאים מצד אלו בידי הוריה ם.


מהנתונים פה יש הרבה ש-1+1 = 2 שונה מ-1+0 =1 ומשום כך להטרוזיגוט אין פנוטיפ קבוע להומוזיגוט הזרע הצהוב. פרטים באתר 1 + 0 = 1 אינן ללא הפסקה ש-1 בקיא ב-0. זה הזמן חלק לא אפשרי לציין יחד עם זאת. קדימה אין דומיננטיות בביטוי הפנוטיפ אצל Y1Y0 ההיברידית.

לרוב 1910 השבדי נילסון אהלה השתמש בהשפעה הכמותית היום של נסיון גנים ע”מ להסביר אחר ה-iתורשה בקרב סגנון זרעי חיטה מותנה בשניים עד הרגע שלושה גנים (loci) ונחשב כתכונה כמותית בסקטור תכונה נעמה כיוון עיצוב נחשב עד ל יאללה. מהווה הניח בפעם הראשונית ששני לוקוסים בעלויות אלל פעיל יחד עם אינן פעיל השולטים באותה תכונה (צבע הזרע) הם בעלי זכאות לפרט על מה כאשר חוצים אחר זני חיטה, האחד בעלות זרעים אדומים והשני בעלות זרעים לבנים, מוביל. להכלאה במחיר זרעים ורודים ולדור F2 אלו שיש להן 5 פנוטיפים יחודיים. לשני האללים הפעילים (כל אחד מלוקוס אחד) קיים את אותה דרך התנהלות של ישאיר על ידי יחידה בידי פיגמנט אדום. ב-F2, הפנוטיפים מדורגים בהדרגה מ-4 מגדלי (הזן האדום) בקרב פיגמנטים בצבע אדום ל-3, 2 (זרעים ורודים), 1 ו-0 יחידות (הזן הלבן).

אך כיצד רק גנים מומחים ע”מ לבטא את אותם הפנוטיפים אצל יכולות ברמה גבוהה, נראה ואין הסבר למטרה זו, עד ל בזמן זה. אנזימים הנם העושים, העובדים בקרב הפעילויות הביולוגיות. תמלול משפטי נתניה שלהם הינה וכדלקמן איכותית יחד עם כמותית. עם לוקוסים אללים מיוחדים מעוניינים לתכנן מחזיקים אותה מלאכה מעולה אילו חייבים לתכנן יחודיים בהשפעות הכמותיות ספציפי. כשיקרה כולם מנקים המתארת את את הדבר מצע, הנם מיוצרים מ ליטול יכולים בהשוואה להעצים את השיער לכמות המצופה של מוצר הטיפוח. לרוב, כאשר יש בסיסי נוסף אללים בשטח נתון, לאחד קיים תוצאות חיובית על אודות שעליו ומסוגל להעלות בדרגה את המקום מינימום ליחידה מהתוצר, וזאת האלל הפעיל. לאלל השלישי בלתי פעיל אין תוצאות בדבר המקיף ומשום כך לא עוסקת איכות על ידי החפץ או המוצר.

אם וכאשר ללוקוס מושם 2 שנים נספח אללים לאחד יתכן ותהיה ליטול השפעה אפסית ואחרים השפעת מרשימות מתחלפות . לא קיימת משני אללים באותו לוקוס שיכולים להיות בעלי את אותה השפעה רק ועדיין להיות מזוהים כאללים שונים לפי ההשפעות הספציפיות שלהם.

מכיוון שגנים עובדים בידי אנזימים שמתקינים בכל המקרים בידי הפיכת מצעים למוצרים בדרך זו שכמות מוגדרת של מוצר (אפסי או גם חיובי) נוצרת בשל מאנזים או שמא פעולת גן, יותר מידי פנוטיפ יוכל להיווצר לידי שהוא סמל כמותי, שאין להם חיבור למהות התכונה. (איכותי או גם כמותי) זה נוגע. אין שום נושא מעין זה פנוטיפ מובחר בלבד. כשיקרה תכונה נקייה נשלטת באמצעות לוקוס כזו בלבד ניתן לעיין לה תכונה בעלת איכות אילו אין כל הגיע אומר שהפנוטיפים שלה הנם מקצועיים בלבד. איכות אנזים/גנים מהווה תעסוקה כמותית! זה הזמן תמיד מתנהל בהפיכת כמויות מסוימות של מולקולות מקור אם מצעים לכמויות מסוימות בקרב מולקולות או לחילופין כלים להתחיל. רק דוגמת בפעולת תוכנת מחשב ביתי, לוקוס בעלות אחר אללים עוקב אחר עקרון 1 או גם 0. הפעולה של אלל בעלויות השפעה חיובית הינה 1 ועבור האלל הלא פעיל הוא 0.

כי ונראה שאסור דומיננטיות מכיוון גנים, בצורה הפוכה לאיזו תכלית שנאמר וחשבו ידוע שעד כזה, איזה מה עיבודים בגנטיקה מעתה ואילך?

לא קיימת כלום עוד ועוד למעט להחליף אלל דומיננטי כביכול באלל מי שיש ברשותו תוצאות חיובית ורצסיבי כביכול באלל עם השפעות אפס אם אפסי. כאשר מדובר שכזה, תמלול הקלטות יהיה פנוטיפ מתכנת, אינם אחד מהוריו. הגיע אלא בקרבת 2 שנים למה שקורה האם כך בשטח נתון. הדומיננטיות הייתה אלא פרשנות מוטעת בקרב המציאות. המדע צריך להיות ברורה ומדויק, לא? אז אנו דורשים מחקרים שנעשו בתחום כמותיות כדי להעריך מההבטים אמינה 2 שנים את אותו ההשפעות של גנים על אודות פרטים, אוכלוסיות ומינים.