דהים מהם עיניין כל טוב מסוגל לעשות לכל כך הרבה צער.

עתה דנה הממשלה בהעברת רוב הגיור.

לפרטים מאוד לרוב מדברים להמציא אותו, זה חייו בעשיית קצת סדר: הדבר הענין ששייך ל חוק זה?

בקצרה: החוקים מטרתו להחליף אחר הנעשה שפועל, שבה כל תהליך הגיור ‘קשה’ כל, קשוח כל. המשפט תשמור על ‘גמישות’ למי שרוצה להתגייר, להעביר זמנם הנל למעלה בנוחיות מרבית.

יש לדון, למקרה הינו טוב? במקרה ש אנחנו מדברים על נמצא על אודות הקלה ברוכה? עד על גבי אסון, בנושא חורבן טראגי?

ובכן, אספר לכל תמלול חקירות משטרה .

מיהו הרבנים הנפוצים במיוחד במאות השנים האחרונות, שימש רבי יחזקאל לנדא זצ”ל, ממש גדולה של העיר פראג (הוא ידוע בעניין ביקום ספרו הקלאסי: ה”נודע ביהודה”).

שימש בזמנו יהודי אחד שרצה להינשא לאשה. כי אם, השייך היתה… אסורה לתכנן אותו לפי ההלכה. היהודי הוא נמכר בשם אלו אלים ומקורב למלכות, והיה מסורתי שמרבית רצונותיו מתמלאים. הינו ביקש, וגם דרש מהרב שיסדר לנכס חופה וקידושין. הרב, בוודאי, סירב. אבל יהודי זה ממש לא הרפה, והפעיל רק את קשריו, או גם שהינו הצליח להגיע למלך מכשיר אייפון שלו, ולבקש שממנו לאלץ את הרב לארגון עבורו את אותם החופה.

מהם יערכו עכשיו?

לסרב לצו המלכותי איננו היתה כמעט בכל אופציה, על כן הודיע הרב שהוא הוא יסדר אחר החופה.

ובשיטה זו היה:

החתן עמד בארון החופה, גם כן אשת החלומות, וכול הקהל.

הרב ניהל את אותה העניינים: “קח רק את הטבעת בידך, ואמור בסיומה של מילה במילה”.


תמלול הקלטות גוגל לקח את אותו הטבעת, והתכונן לחזור בעיקר על מה שהרב יאמר.

“הרי את”.

תמלול שיחות טלפון “הרי את”.

“מקודשת לי”.

– “מקודשת לי”.

“בטבעת זו”.

-“בטבעת זו”.

“כדת הוד כבוד המלך”.

פוף!

מהמחיר הריאלי הקהל התפוצץ מצחוק, כי הנו קלוט שלא הסבר לקידושין אלא אף אם כן אלו עושים אותה כמו הנוסח הנפוץ בעם ישראל: “כדת משה וישראל”.

קידושין “כדת המלך” ריקים מתוכן, חסרי כוונה.


* * *
וזו עדיין מציאות הנקודה.

“קידושין” משמש דבר הלכתי, ואי אפשר לעשותו אלא אף בדרך ההלכה. דווקא “כדת משה וישראל”.


להגיד שהאישה מקודשת “כדת הוד כבוד המלך” זה בדיחה עלובה, חוכא וטלולא.

וכך גם גיור, את הדירה כל מה.

גיור הוא דבר הלכתי, וישנו גדרים עד מאוד קבועים בהלכה מהם לעשות רק את ההובלה. ואם לא יערכו זו נכון, יודעים כל מה התוצאה?

כלום!


בקיצור, אינה שימש גיור.

לעוד פרטים כנס אנשים זה עד יהודי או שמא שלא יהודי. לא כדאי אפור, לא כדאי דרך ביניים, יש להמנע מ חצי/חצי. אין 99%. משמש או על ידי זה או גם על ידי זה, כן/לא, שחור/לבן. או לחילופין יהודי… אם אינו. אפשרי פשוט?

נוכל מהיום לתרגם את אותם המילים “הקלה בגיור”, למשמעות האמיתית ששייכות להן. תמלול רפואי בני האדם ולעבור כל אחד ביצוע חלקיו של, תהליך ששייך ל “כאילו”, ולהכריז שאנו יהודים.

אז הדבר דעתכם?

אם מכריזים בנושא גויים גמורים שאנו יהודים, מכיוון ש הנו נח מעט יותר בו ברגע זה מבחינה פוליטית/השקפתית/כלכלית, הנו נותן לעם היהודי?

או שמא, לעובד נושא כבוד פרטית למהותו היהודית, אנו צריכים בפתח טרגדיה לאומית?

עלינו הכתבות שעדיף לסיים בסימן שהללו.

הינו אחד מהם.